Skip to main content

Proses ymgeisio

Mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati fesul cam i Ehangu ar Ofal Plant Dechrau’n Deg ledled Cymru. Mae hyn yn golygu nad yw pob cyfeiriad yn Abertawe'n gymwys ar hyn o bryd, ond bydd hyn yn newid yn y dyfodol.

Cynigion gofal plant Dechrau'n Deg:
  • Gofal plant rhan-amser, o ansawdd uchel, a ariennir ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.
  • Gofal plant am 2.5 awr y dydd, hyd at 12.5 awr yr wythnos, yn unol â thymor yr ysgol.