Skip to main content

Gwasanaeth newydd yw hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella

Cofrestru Cyfrif Abertawe

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • Creu eich Cyfrif Abertawe
  • diweddaru'ch enw, eich cyfeiriad a'ch manylion cyswllt

Mae'n cymryd tua 2 funud i gofrestru.

Cyn i chi ddechrau, treuliwch amser yn darllen ein datganiad preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.